கண்ணில் விழுந்த தூசு எடுக்கும் பூதம் #SriLanka #LKA #Tamil #1

ESWARAN JAGADEESWARAN has added a photo to the pool:

கண்ணில் விழுந்த தூசு எடுக்கும் பூதம்

லால்குடி சப்தரிசிசுவரர் கோயில்

All copyrights for this image are held by the original author and the Fliker.com . Kolomthota.com does not have any copyrights for this image.

Source From flickr.com
Author: ESWARAN JAGADEESWARAN
#SriLanka #News #lka #Photos

Powered by WPeMatico